ตัวอย่างการตรวจสอบ

ตัวอย่างการใช้ Borescope

  ใช้ Borescope ตรวจสอบภายในรูซึ่งยากต่อการมองเห็น

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ด้วยความเร็วสูงและอัตราคงที่

ตัวอย่างการตรวจสอบ

การตรวจสอบชิ้นงานหล่อฉีด

  สามารถตรวจสอบพื้นผิว ขัดและมีหรือไม่มีสกรู

ที่มีมากนับ 10 จุดได้ภายใน 1 วินาที

นอกจากนี้ เรายังสามารถนำเสนอระบบการตรวจสอบให้แก่ลูกค้าได้อีกด้วย

Powered by MakeWebEasy.com